Судоку правила и решения — Виж как се играе Судоку

Судоку правила и решения — Виж как се играе Судоку

Судоку правила са лесни за запомняне, а играта грабва интереса на хора от всички възрасти. Още от древността хората измислят различни игри, пъзели и загадки, с които да се забавляват през свободното си време. Пъзелите с цифри и математическите ребуси са едни от най-интересните и обичани както от малки, така и от големи. Разбери как се решава судоку и се запознай се с актуалните судоку правила — най-популярната игра с цифри в цял свят!

Special Offer

Efbet.com Начален Бонус — 100% до 1500 лв.

 • За новорегистрирани играчи в Ефбет
 • Разиграй бонус сумата и депозита 25 пъти
 • Бонуса не важи за депозити направедни през Neteller и Skrill
Какво е судоку?

Какво е судоку?

Судоку правила зависят от вида на игралното поле. Това  е логическа игра с цифри, чийто най-разпространен вариант се играе върху мрежа от 81 клетки. Игралното поле се състои от 9 еднакви квадрата, всеки от тях разделен на девет клетки. Може да има различни правила на судоку при различните полета.

Според класическите правила в началото предварително са зададени правилните места на няколко от цифрите. Целта е да се запълнят и останалите клетки, като се следват останалите познати за судоку игра правила. Във всяка група самостоятелен блок квадрат (3х3), всяка колона и всеки ред числата от 1 до 9 не трябва да се повтарят.

Съществуват най-различни вариации и судоку правила за решаване на пъзела. Те могат да включват по-големи игрални полета, по-различни форми на съставните части на полето, повече елементи. Друга разновидност може да бъде методът, по който трябва да се реши дадения пъзел. Методите следват изцяло установените правила за судоку.

Sudoku rules са лесни и се запомнят бързо. Играта се предлага в най-различни по сложност и техника на решаване варианти, което предполага различни за всяка судоку игра правила. Решаването на пъзела може да отнеме от няколко минути до няколко часа според познатите правила за решаване на судоку. В днешно време можеш да намериш пъзели судоку в печатни издания, онлайн или като различни мобилни приложения.

Как се решава пъзелът по установените судоку правила?

В судоку правила най-важно условие е, да не се повтарят цифрите на един ред, квадрат или колонка. Във всеки квадрат (3х3), ред и колона на големия квадрат (9х9) трябва да се попълнят числата от 1 до 9, без да се повтаря никое. В някои разновидности на играта тези правила за решаване на судоку важат и за диагоналите. 

Тези правила судоку се прилагат още и при игрални полета с по-нестандартни размери. Такива например са по-малки или по-големи от 9х9 полета или такива с нестандартна форма, които не са познатия квадрат. Общото обаче за всички правила за судоку е, че цифрите не трябва да се повтарят.

Как се решава пъзелът по установените судоку правила?

Колко сложен е вариантът на даден пъзел зависи от предварителните правила судоку, по които трябва да се реши. Сложността зависи от мястото и връзката между зададените предварително цифри, а не от броя им. Така например пъзел с минимален брой зададени цифри може да бъде по-лесен за решаване от друг с повече от половината зададени. Сложността се определя от броя на необходимите техники за решаване спрямо съответните правила за решаване на судоку.

Методи за решаване

Решаването на пъзел се случва по съответните правила за решаване на судоку. При различните вариации и при различните зададени предварително критерии се използват различни методи за решаване на пъзела. Сред най-разпространените методи са “заключен кандидат”, “скритите двойки”, X Wing, “нишката на Ариадна”. Всеки метод обаче трябва да бъде съобразен и да отговаря на познатите правила судоку.

Методите могат да служат за елиминиране на дадено число от предполагаемите варианти за дадени клетки. Вариант е също чрез различни методи да се елиминират възможните клетки, в които би могло да бъде дадено конкретно число. Обикновено за решаването на един пъзел се използва повече от един метод, затова е добре да познаваш всички възможни опции за решения. Това и важи за установените судоку правила, за да може успешно да попълниш всички клетки.

Метод “заключен кандидат”

Понякога възможната цифра е ограничена до един ред или колона. При метода “заключен кандидат” клетката трябва да съдържа точно тази конкретна цифра. Съответно тя може да бъде безопасно изключена от останалите клетки в този ред или колона, като отговаря на правила судоку.

Скритите двойки (Hidden pairs)

Техниката “скрити двойки” работи по същия начин, както и “скрити единици”. Това, което се променя, е броят на клетките и възможните варианти, които биха отговаряли на познатите правила за судоку. Ако можеш да намериш в ред, колона или самостоятелен блок (3х3) две клетки, в които е възможно да се появяват само две еднакви числа, това са “скрити двойки”. Всички останали предполагаеми числа могат да бъдат елиминирани като варианти за тези две клетки предвид актуалните правила судоку.

X Wing

X Wing е техника за поетапно елиминиране на възможни варианти за числа. Започва се или с два успоредни реда, или с две успоредни колони. При тази техника не се включват блоковете. Всички варианти трябва да са в съответствие със судоку игра правила.

Принципът на тази техника е прост – цифрата има само две възможни решения в редовете или колоните. Затова всяка клетка е пряко засегната от останалите, а играчът може да идентифицира само два възможни набора от решения за цифрата. Това е така заради тези правила судоку, според които цифрите не могат да се повтарят.

Предизвикателни методи

Предизвикателни методи

По-трудните варианти на судоку изискват по-предизвикателни методи за решение. Такъв пример е методът “нишката на Ариадна”, при който се разчита на избор на дадено число на случаен принцип. След това по него започва разгадаването на останалата част на пъзела. В случай на грешка се връщаш наобратно и започваш наново с друго число.

Друг предизвикателен метод е анализът на три хоризонтални или вертикални квадрата (3х3). Това са 3 последователни реда или колони, които са част от едни и същи последователни три квадрата. Отгатването става на база зададените предварително числа. Според правила судоку за неповторение едно и също число в ред, колона или квадрат може да присъства по веднъж.

Математически правила судоку

Въпреки че судоку е игра с числа, тя няма общо с това дали си добър по математика, или не си. Всички судоку правила са обвързани около числото 9. Игралното поле е квадрат, съставен от 9 квадрата, всеки от които разделени на 9 клетки – 9х9. Всеки ред и всяка колона се състои от 9 клетки, а числата, които участват в играта са от 1 до 9.

Правила судоку са две основни. Първото е, че във всеки квадрат (3х3), ред и колона трябва да има по едно от числата от 1 до 9. Второто правило е, че в никой квадрат, ред и колона не може да има повтарящо се число.

Съществува и математическа формула в установените правила за решаване на судоку. Сборът на всички числа от 1 до 9 е 45. Известно е, че цифрите не могат да се повтарят и всяка една има определено място в пъзела. Пример за формула е 45 – (3 + 6 + S), където S  е сумата от всички вече попълнени клетки в този квадрат, ред или колона.

Вариации на Судоку правила

Леонард Ойелер създава първоначалната версия на судоку (18 век). Хауърд Гарнс я преработва до съвременния ѝ вид (70-те години на 20 век). Компанията Nikoli превръща играта в хит през 1984 г. Уейн Гулд е човекът, благодарение на когото от 2004 г. имаме и компютърна програма за бързо създаване на уникални пъзели.

Днес има най-различни вариации на правилата спрямо вариантът – Jigsaw Sudoku, Super Doku, Killer Sudoku, Sudoku An-Doku и други. Игралните полета могат да са с различен брой клетки, различни използвани символи, различна трудност, различни използвани технологии за решаване. Възможно е да има разлики в правилата – такива са Jigsaw правила, судоку ан-доку правила, Killer правила. Независимо кой вариант избереш, забавлението и добре прекараното време с всеки судоку пъзел е гарантирано.

Вариации

Судоку пъзелите се различават по големината и формата си, по съставните форми на игралното поле, по броя и вида на използваните символи. Според зададените в началото числа, ако изобщо има такива, се прилагат различните методи, за да се решат пъзелите. За всеки един важат съответните правила за решаване на судоку.

Jigsaw Sudoku rules

Jigsaw Sudoku е наричано още “неправилно” или “геометрично” судоку, тъй като игралното поле е разделено на неправилно форми. Формите не са познатите 9 квадрата (3х3), а са по-скоро подобни на мозайка. Както за всяка разновидност, и тук важат определени sudoku rules.

Jigsaw судоку правила са подобни на правилата за стандартно судоку.  Отново се играе с числата от 1 до 9, като те присъстват на всеки ред, колона и форма на мозайката. Отново важи правилото, че никое число не може да се повтаря. Съществува и по-голяма версия на Jigsaw Sudoku, в която числата продължават и след 9.

Killer Sudoku rules

Killer Sudoku е интерес пъзел, който съчетава судоку и какуро. Макар и името да звучи страшно, това далеч не е най-сложната разновидност на судоку игра. Понякога дори това судоку е по-лесно за решаване от класическата версия спрямо sudoku rules, по които се играе. Това зависи от умствената аритметика и уменията на решаващия го, като може да отнеме и часове.

Killer Sudoku правилата са сходни на тези на класическото судоку. Игралното поле се състои от 9х9 квадрата и отново цифрите от 1 до 9 трябва да бъдат разпределени. И тук повторението на цифри не се допуска, като трябва да бъдат разпределени на всеки ред, колона и квадрат.

Разликата в правилата на Killer Sudoku идват от допълнителното условие. Цялото поле е разделено на различни маркирани части, които могат да обхващат клетки от различни квадрати. За всяко маркирано поле е зададен предварително сборът на числата, които трябва да бъдат поместени в него, без да се повтарят.

Odd-even Sudoku rules

Odd-even Sudoku е друга интересна разновидност с интересни судоку правила. Макар правилата да наподобяват много на тези, по които се играе класическата версия, все пак има и някои различия. Вариацията с четно-нечетно число добавя информационно ограничение.

При Odd-even Sudoku още в началото на пъзела ще забележиш, че клетките са оцветени в различни цветове. Всички клетки в оцветената област са или само четни, или само нечетни. Решавайки пъзела, твоята задача е да разбереш кой цвят на кое отговаря и така да попълниш всички клетки с правилните цифри.

Diagonal Sudoku rules

Диагоналното судоку наподобява изкллючително много класическата форма на играта. Игралното поле се състои от 9х9 квадрата, като отново целта е в клетката да се поставят цифрите от 1 до 9. Както и в класическия вариант – цифрите не могат да се повтарят в ред, колона или квадрат. Различното в тази версия е, че цифрите не могат да се повтарят и по диагоналите.

Тези правила карат много хора да си мислят, че диагоналното судоку е най-сложната разновидност на судоку. Макар твърдението да звучи логично заради допълнителното условие, което трябва да се спази, това не е точно така в двйстяивтелност. Допълнителното условие всъщност по-скоро ти помага да зададеш още параметри и така да елиминираш още възможни числа.

Sudoku-zilla Sudoku rules

Познато е още като един от най-големите судоку пъзели. Клетките в този вариант са 100х100. Сред елементите за попълване на този гигантски вариант се използват както цифри, така и букви. Самата форма е традиционният квадрат, но съставен от повече съставни части (отново под формата на квадрат). И тук важат различните правила за решаване на судоку.

Терминология в судоку правила

За да разбереш как се решава судоку, трябва да се запознаеш със специфични термини, които се употребяват в играта. Те са съобразени с различните правила за решаване на судоку.

 • Автоморфизъм – свойство само на някои разновидности на судоку игра правила. При него цифрите сами по себе си (не само позицията им) играят роля в някаква цялостно зададена симетрия.
 • Елемент – символите, с които се играе според судоку игра правила, като това е цифра или буква. За големи вариации на судоку (над 9х9) се използват букви и/или повече от девет цифри.
 • Кандидат – потенциална възможна цифра за дадена клетка. Трябва да отговаря на судоку игра правила.
 • Латински квадрат – пъзел, чиито правила са свързани само с ограничения за редове и колони. Не присъства ограничението за квадрат или друго разделение, познато от другите правила за решаване на судоку.
 • Независими улики – улики, които са независими една от друга, съответно по тях не могат да се правят общи изводи. Често зависят от реда, по който са избрани уликите за дадено игрално поле, за да отговарят на судоку игра правила.  
 • Нишио – метод за елиминация на принципа на предположението (т.е. какво би се случило при поставянето на даден елемент в дадена клетка). Така се елиминират останалите варианти за употреба на кандидат спрямо някакви судоку правила. 
 • Обратно проследяване – метод за решаване на судоку, обикновено се прилага в най-трудните варианти. Не е считан за успешен метод, тъй като се основава на направени предположения. Ако предложението не отговаря на установените за судоку игра правила, следва връщане назад.
 • Ограничение – това са правила судоку, според които всяка цифра може да присъства само веднъж в ред, колона и квадрат.
 • Сингъл –  според правила на судоку единствена възможност за дадена клетка. Един елемент може да присъства само в една конкретна клетка и да отговаря на судоку игра правила.
История и произход

Судоку правила: История и произход

Судоку пъзелът и първоначалните судоку правила са измислен от швейцарския математик Леонард Ойелер през 18 век. Тогава играта била известна още с името “магически квадрати”. Едва пред 70-те години на 20 век американецът Хауърд Гарнс преработва играта в съвременния ѝ вид и я публикува в печатно издание. Оттогава са и съвременните sudoku rules.

Истинският бум обаче настъпва през 1984 г., когато компанията Nikoli я лансира с познатите и днес за судоку игра правила. Именно там получава и името си “судоку” (от японски: су – цифра; доку – единствен). Играта се популяризира именно там, защото японската азбука е прекалено трудна за кръстословици. В същия момент японците пътуват на дълги разстояния до работа и имат нужда от развлечение, с което да убиват времето.

Къде можеш да играеш судоку?

Да играеш в днешно време е лесно и достъпно, а  игралните правила за решаване на судоку се запомнят лесно. Освен в най-първоначалния си вариант в различни печатни издания, судоку пъзелите могат да се играят и електронно. Съществуват редица сайтове, в които можеш да откриеш различните варианти на судоку. Освен това вече са налични и различни мобилни приложения, с които можеш да се забавляваш с пъзелите по всяко време и на всяко място.

Можеш ли да играеш судоку в онлайн казино?

Пъзелите с различни правила на судоку могат да се решават на редица сайтове онлайн. Судоку не се предлагат на Winbet онлайн казино, бет365, Ефбет онлайн казино, Бетано казино, Палмс Бет онлайн казино и други. Все пак можеш да се възползваш от много други забавни и печеливши опции, които се предлагат от изброените онлайн казина. Сред игрите са игри с карти (покер, блекджек), ротативки, рулетка, спортни залагания и други.

онлайн

Офлайн

Судоку е игра, предвидена за самостоятелно забавление, която можеш да решаваш пъзела сам навсякъде и по всяко време. Играта се предлага в специализирани печатни издания, както всъщност се е разпространявала първоначално. Предвид развитието на технологиите, в момента се предлага и като мобилно приложение от различни доставчици, но с класическите sudoku rules. Така можеш да играеш от мобилен телефон и таблет, включително и когато нямаш достъп до Wi-fi или друга интернет връзка.

Special Offer

Efbet.com Начален Бонус — 100% до 1500 лв.

 • За новорегистрирани играчи в Ефбет
 • Разиграй бонус сумата и депозита 25 пъти
 • Бонуса не важи за депозити направедни през Neteller и Skrill

Судоку правила: Заключение

Судоку правила са лесни за разбиране и запомняне, а същността на играта е забавна и ангажираща. Не е случайно, че пъзелът успява да набере такава популярност и след като превзема Япония, се разпространява в целия свят. Ако си в настроение за истински печалби обаче, посети някое от изброените онлайн казина за някоя игра с карти или ротативки.

Други игри с лесни правила, които може да играеш:

Александър Йорданов

Александър Йорданов

Александър Йорданов работи под зоркият поглед на лъва от края на 2021. Работата като контент писател се отразява много добре на Алекс понеже му предоставя възможността да пише за нещата, които го вълнуват – казино игрите и спортовете, които следи. Сега не само неговите приятели могат да се радват на подробните разисквания по въпроса коя е най-силната рака в покера, например.

Евърбет забравена парола — Решаване на проблема

От Лъчезар Малинов

май 20, 2024

Евърбет забравена парола — Решаване на проблема

СЪДЪРЖАНИЕ ❌ Проблеми при забравена парола ✅ Стъпки по възстановяване 🔒 Съвети за запомняне на парола 🆔 Забравено потребителско име 📧 Забравен имейл 🚀 Връзка с екипа Информация от която…

Прочети още...
Дурак игра — Правила и вариации на Durak game

От Александър Йорданов

май 17, 2024

Дурак игра — Правила и вариации на Durak game

СЪДЪРЖАНИЕ 🤔 Какво представлява 🍀 История 📌 Правила ▶️ Къде да играеш 🏆 Залози на дурак Какво представлява игра дурак? Дурак игра е най-известна в Русия, но се играе значително…

Прочети още...
Betano Мастър: Прогнозирай и спечели от Мастър Бетано

От Росен Грънчаров

май 16, 2024

Betano Мастър: Прогнозирай и спечели от Мастър Бетано

Правила и условия на Betano Мастър Betano Мастър за финалите започва на 28-ти април и завършва на 19-ти май. Имаш време да се включиш в играта на Betano - Надпревара…

Прочети още...
back-to-top