Скрабъл игра — Всичко за това как се играе Скрабъл

Скрабъл игра — Всичко за това как се играе Скрабъл

🎯 Цел на Скрабъл игра Спечелване на най-голям борй точки чрез редене на думи
🏆 За кого е подходяща Деца и възрастни
🔄 Къде можеш да играеш Онлайн и офлайн (бордова игра)


Скрабъл игра е една от най-популярните настолни игри. Тя е подходяща както за семейни сбирки, така и за срещи с приятели. Тя съчетава в себе си стратегия и мисъл, а целта ѝ е да съставяш думи, които ще ти донесат по-голям брой точки. Ще те запознаем с историята правилата и тънкостите на Скрабъл настолна игра. 

 1. 🔠 Какво е Скрабъл
 2. 🧩 Елементи
 3. ✍ Правила
 4. 🧮 Изчисляване на точки
 5. 🤓 Образуване на думи
 6. ❗ Особености
 7. 🔵 Оспорване на ред
 8. 📜 История

Какво представлява игра на думи Скрабъл?

Едва ли има някой, който да не е чувал за така популярната игра с думи и плочки с букви. Една от причините тя да е толкова предпочитан избор е това, че правилата ѝ са изключително елементарни. Гарантираме ти, че след прочитане на нашата статия за това как се играе Скрабъл, ще си напълно готов за приключения.

Тази игра на думи е подходяща за хора на всякакви възрасти. Разбира се, деца, които все още не могат да пишат едва ли ще бъдат впечатлени от подобната на кръстословица дъска. Основната цел както на бордовата игра, така и на онлайн версията ѝ, е да се изпишат колкото се може повече думи.

Това става с помощта на специални квадратни плочки, с които всъщност играчите попълват своите Скрабъл думи. Победител, разбира се, е този, който е съставил най-много правилни думи. Правилата за Scrabble на български са идентични с тези на стандартната игра, като съответно буквите са на кирилица и се формират думи на български.

В една игра Скрабъл могат да участват от двама до четирима играчи. Всеки от тях ще получи точно определен брой букви, които ще може да използва за образуване на нови думи. В следващите параграфи на нашата подробна статия, ще ти обясним пълните Скрабъл правила до най-малката подробност.

Елементите, използвани в игра на думи Скрабъл

Едно от ключовите предимства на играта е това, че кутията съдържа минимален брой елементи. Там ще откриеш картонено поле с квадратчета за буквите, плочки с буквите от азбуката и специални поставки, върху които играчите ще могат да наредят плочките си. Забрави за стотиците карти за игра, многоцветните зарове и пионки. 

Тази игра е класически избор за мнозина любители на бордовите игри. Една от причините са именно елементарните правила на играта, които се запомнят веднага след първата изиграна игра. За да стартира твоята игра на думи Скрабъл, на първо място трябва да поставиш игралното поле на маса или друга равна повърхност.

Това е от огромна важност, тъй като, както вече знаеш, основните компоненти в една Скрабъл игра на думи са плочките. Те трябва да се подреждат върху дъската и да стоят там през цялото време на рундовете. Имайки предвид колко малко елементи са включени, сигурно вече си се досетил, че обяснението на основните Скрабъл правила няма да отнеме дълго.

Плочките с букви са съхранени в специална торбичка от плат. Тя ти позволява винаги да събираш елементите на едно място след всяка Скрабъл игра. Думите на дъската могат да бъдат изписани или хоризонтално, или вертикално. Съчетания от букви, изписани по диагонал не се приемат.

Как се играе Скрабъл?

Как се играе Скрабъл?

За пореден път ще изтъкнем ключовото предимство на игра на думи Скрабъл, а именно нейните лесни правила. Първото нещо, което трябва да вземеш под внимание, е броя на играчите. В една игра Скрабъл могат да участват двама, трима или четирима играчи. Съставените от всеки един играч думи се нареждат на специалната квадратна дъска.

Тя се състои от 15 реда и 15 колони, а отделните начертания се наричат „квадрати“. Във всяко едно квадратче може да се поставя само по една буква. При всеки формат на играта, включително игра Скрабъл на български език, на дъската има няколко по-специални отделения. За тях обаче, ще си поговорим в по-нататъшните редове на нашата подробна статия за лесните Scrabble правила.

В началото на всяка Скрабъл игра, всеки участник получава по седем плочки. На случаен принцип се избира кой ще започне играта. Една буква от първата дума, ако се позоваваме на класическите правила, трябва да бъде позиционирана в средата на полето.

Върху всяка една плочка има изписана и цифра от едно до десет. Освен буквите от азбуката, в комплекта ще намериш и празни квадратчета. Тяхната функция е да заместват която и да е буква. Важно е да отбележим обаче, че празните плочки не носят никакви точки.

Но за смятането на точки в игра Скрабъл на български език също ще си побъбрим малко по-късно. Поставките за плочки, които са включени в комплекта на играта, са доста удобни. Върху тях участниците подреждат буквите, които могат да използват по време на рунда.

Според основните игра Скрабъл правила, всяка дума трябва да се състои от поне две букви. Признават се само думи, присъстващи в речниците. При игра Скрабъл на български език, наставки, представки и съкращения не се приемат за правилни думи. Според английските правила на играта обаче, предлози като of, as, with и т.н. могат да се изписват на игралното поле.

Как се изчисляват точките при игра на думи Скрабъл?

Изчисляването на точките при една Скрабъл игра вероятно е най-трудоемката част от цялостния процес. Независимо дали си намерил сайт, предлагащ опцията “играй Скрабъл онлайн”, или пък си си купил оригиналната настолна игра, точките ще се изчисляват по един и същ начин. Да приемем, че си инвестирал във физическата Скрабъл игра.

След като изсипеш пакета с плочки, ще забележиш, че в ъгъла на всяка една от тях е изписана цифра. Това обозначава точно колко точки ще ти донесе въпросната буква, ако я включиш в твоята дума. Според основните Скрабъл правила, ако един играч използва всичките си седем букви в един ход, печели 50 точки. Това определено е един от най-бързите, но и най-трудни начини да застанеш начело в класацията по време на игра на думи Скрабъл.

Гласните букви от азбуката носят една точка, а съгласните, които са по-рядко използвани, съответно носят по-голям брой точки. По време на Скрабъл игра, всеки играч има правото да съставя повече от една дума. Разбира се, те трябва да са разположени една до друга. В подобни случаи се изчисляват точките изписани на буквите, участващи в състава на всяка една дума.

Друга част от важните Скрабъл правила, на която трябва да обърнем внимание, е полето за игра. Върху него има няколко цветни квадратчета. В случай, че поставиш букви върху тях, броят на точките ти ще се увеличи значително. В зависимост от цвета на плочката, ти ще получиш различен тип предимство.

Някои от тях ще умножат точките върху буквата, поставена на съответното поле х2 или дори х3. Други пък ще умножат сбора от точки за цялата дума. Всички особености са вписани в наръчника с игра Скрабъл правила, който ще откриеш в кутията.

Скрабъл правила за завършване на ход

Скрабъл правила за завършване на ход

Когато дойде твоят ред при игра на думи Скрабъл, можеш да избираш между три опции. Първата, разбира се, е да поставиш букви на полето и да образуваш съществуваща дума. Най-добрият ход би било да използваш всичките си седем букви едновременно. За съжаление обаче, това съвсем не е лесна задача.

Друга добра стратегия е да изпишеш повече от една дума. Както вече знаеш, според оригиналните Скрабъл правила, това е напълно позволено. Основното изискване е думите да са разположени непосредствено една до друга. При подобни случаи, играчът може да получи доста впечатляващ брой точки в рамките на един ход.

Ако пък, късметът не е на твоя страна и буквите, които държиш са напълно безполезни за теб, можеш да ги смениш. Игра Скрабъл ти дава правото да размениш една, две, три или дори седем букви с други такива, изтеглени от торбата. Тази смяна обаче замества хода ти. Следователно, ако смениш някои от буквите си с нови такива, ходът ти приключва и ти няма да можеш да пишеш върху дъската.

И третата, вероятно най-неподходяща опция, е да пасуваш. Или казано по друг начин, пропускаш ход и не печелиш нито една точка.

Игра Скрабъл правила за образуване на думи

Както споменахме, по време на игра, един играч може да изписва думи или хоризонтално, или вертикално. За твое улеснение, ще ти дадем лесен пример, за да получиш по-ясна представа колко много начини за образуване на нова дума съществуват. За целта, ще използваме думата „минузхар“.

 1. След като сме изписали думата „минзухар“, можем да добавим буквата „и“ в края й. по този начин образуваме нова дума – „минзухари“, която ще ни донесе голям брой точки.
 2. Ако спуснем буквите А, Н и А вертикално на буквата Р в „минзухари“, ще получим думата „рана“, изписана вертикално.
 3. Ако спуснем буквите Н, А, Б и К вертикално върху У от „минзухари“, ще получиш думата „набук“.
 4. От буквата М на „минзухари“, може да изпишем буквите И, Е, Н и Е и ще получим нова дума – „миене“.
 5. От новодобавените букви пък, може да измислим още десетки нови думи, в зависимост от това какви плочки държим в ръцете си. Да кажем, че имаме буквите К, И, О, Л, Т, П и У. Ако добавим П, О и Л преди втората буква Е на „миене“, ще получим думата „поле“.

Както сам можеш да се убедиш, опциите са безброй. Това е една малка част от възможните начини за изписване на нови думи. За да пожънеш успех в Скрабъл игра, трябва да обмисляш всеки свой ход много внимателно. Препоръчително е да фокусираш вниманието си и върху предстоящите рундове. Това обаче може да е доста трудно, тъй като играчът преди теб може да провали всичките ти планове, само и единствено с добавянето на една буква на дъската.

Край на играта

Още едно нещо, което е неизменна част от основните Скрабъл правила е това, че играта се играе с таймер или часовник. Всеки играч ще разполага с определено време, за да състави дума на полето. За край на играта се смята моментът, когато участникът няма нито една останала плочка.

Вероятно се досещаш, че в някой етап на играта, буквите в торбичката ще свършат, а ти ще трябва да използваш само тези, с които разполагаш. Освен това, според американските Скрабъл правила, един участник отпада от играта след шест поредни хода, в които не е отбелязал нито една точка.  За спечелил, разбира се, се приема участникът с най-голям брой точки, събрани по време на играта.

Особености при игра на думи Скрабъл

Особености при игра на думи Скрабъл

След като вече знаеш как да играеш е време да обобщим основните особености, които са част от световно популярната игра. На първо място ще ти припомним, че всяка буква носи различен брой точки. Те са отбелязани върху съответната плочка. Освен това, на полето има няколко цветни квадратчета.

В зависимост от цвета, можеш да получиш двоен, дори троен брой точки за една буква или за цяла дума. Въпросните полета могат да ти донесат изключително голямо предимство и да те изстрелят до върха в рамките на няколко секунди. Също така ти напомняме, че когато една плочка е в допир с друга, е задължително всяка една хоризонтална или вертикална линия от букви да образува съществуващи в речниците думи.

Напълно позволено е да се изписва една и съща дума няколко пъти. Думите в множествено число също са приети като думи, които могат да участват в играта. Имена на хора, градове, държави  и т.н., както и наставки и представки обаче, не са позволени.

Оспорване на ред

По време на игра на думи Скрабъл имаш правото да оспориш избора на думи на теоите противници. Наказанието за успешно оспорена игра е почти универсално: играчът нарушител премахва изиграните плочки и губи хода си. Това оспорване на ред присъства най-вече в състезателните игри на Скрабъл.

При двойното оспорване (най-често срещано в турнирите в Северна Америка), ако една или повече от оспорваните думи не са в договорения речник или източник на думи, оспорващият играч губи хода си. Ако всички оспорвани думи са приемливи, оспорващият губи хода си.

Трнири по Скрабъл игра

Десетки хиляди играят скрабъл в клубове и турнири по света. Всички турнирни (и повечето клубни) игри се играят с часовник за игра и зададено време за контрол. Тези турнири се организират на английски и в англо-говорящите страни от света. Тези Скрабъл турнири са страхотна възможност да се социализираш и да се запознаваш с играчи от различни националности.

История и произход на играта

През далечната 1938 год., на американецът Алфред Бътс му идва гениалната идея да създаде настолна игра, фокусирана изцяло върху речника. В нея хората трябвало да изписват съществуващи думи с помощта на малки плочки, с изписани върху тях букви. Неговото творение наподобявало друга класическа игра с подобна тематика, която навремето била позната като Лексико.

Въпреки че на пръв поглед играта била просто брилянтна, нито една компания не изявила желание да изкупи правата върху нея. Десет години след изобретението на Бътс обаче късметът му се усмихнал с възможно най-широката усмивка. Джеймс Брунот, едно от лицата тясно обвързани с играта „Кръстословица“, забелязва потенциала на въпросната игра. Той купува правата за нея и прави няколко малки промени.

На първо място, той прави правилата на играта още по-лесни и ѝ дава името Scrabble. Нейната популярност става толкова огромна, че някои телевизии в Америка започват да излъчват предавания на играта с истински участници.

През годините, игра на думи Скрабъл претърпява няколко промени, свързани с нейните правила. Например, през 1976, на играчите официално им бива дадено правото да пропускат ход. Преди това тази опция не била възможна. След тази последвали още няколко минимални промени, но първоначалната идея на играта си остава същата и досега.

Special Offer

Нов efbet Казино Бонус за Регистрация: 100% до 2600 лв.

 • Минимален депозит: 10 лева
 • Превъртане: само 25 пъти (бонус + депозит)
 • Бонус до цели 2600 лв.

Къде можеш да играеш игра на думи Скрабъл?

Скрабъл игра, както вече споменахме, е любим избор както на малки, така и на големи. Лесните ѝ правила са ключовото ѝ предимство, а безкрайният набор от възможни съчетания прави целия процес изключително развлекателен. Преди години, когато играта се появи за пръв път на бял свят, хората разполагаха само с една възможност – закупуване на настолната игра.

Днес обаче, по-голямата част от населението предпочита да върши всичко онлайн. Плащане на сметки, попълване на документи, игра на Скрабъл – всичко това е възможно само с помощта на твоя лаптоп или телефон.

Играй Скрабъл онлайн

Фразата „играй Скрабъл онлайн“ определено присъства в историята на търсенията на всеки един любител на играта. Всички ще се съгласим, че понякога срещата с приятели не може да се осъществи и най-лесната опция за игра на Скрабъл си остава чрез интернет. Въпреки че броят на българските платформи, предлагащи подобни услуги, не е голям, ентусиастите без проблем могат да се присъединят към чуждите такива.

В сравнение с България, популярността на Скрабъл игра е доста по-голяма в Америка и Великобритания. Точно затова там броят на сайтовете, позволяващи на потребителите да играят с други истински играчи, е доста по-голям. Всеки един от вас, читатели, може да се присъедини. За целта, според изискванията на повечето платформи, ще се наложи да се регистрираш чрез имейл адрес.

Процедурата е доста бърза и елементарна, така че можеш да си сигурен, че няма да срещнеш никакви затруднения. Ако пък тепърва навлизаш в света на Скрабъл, те съветваме да изпробваш уменията си срещу компютър. Тази опция също е достъпна. Практиката определено е от значение, тъй като с всяка следваща игра ще придобиваш все по-добри умения.

Напълно нормално е в началото да си леко объркан и всеки ход да ти отнема повече време. След като прекараш няколко часа в изписване на всевъзможни думи обаче, определено ще се почувстваш по-сигурен в себе си.

Достъпен ли е Scrabble в онлайн казината в България?

Достъпен ли е Scrabble в онлайн казината в България?

Немалък процент от добрите играчи определено се замислят дали не съществува някакъв начин да вадят допълнителни пари от своите умения. Вероятно, първото нещо, което изниква в ума им е онлайн казино, предлагащо игра на думи Скрабъл. За съжаление обаче ще те разочароваме. В българските лицензирани казина, Скрабъл не присъства в асортимента с поддържани игри.

Това, разбира се, не означава, че няма други заглавия, които да поддържат интереса ти. В колекцията с казино игри на почти всеки оператор ще намериш игри като блекджек, покер, бакара и много други. Уинбет, Покерстарс, Efbet.com и Спортингуин са три от онлайн казината в България, предлагащи впечатляващо разнообразие от подобни игри.

Едно от ключовите им предимства е, че те присъстват не само в казино секцията, но и в live casino менюто. Повечето играчи вероятно знаят, че игрите на живо ти дават шанса да играеш срещу истински противници или истинско крупие. Live игрите са една чудесна възможност за тези, които не обичат да посещават истински игрални зали. Те ще ти донесат същото вълнение, както и шанс за спечелване на невероятни печалби.

Офлайн

И, разбира се, най-популярната форма на игра Скрабъл е чрез истинска дъска и плочки. Така наречената бордова игра Скрабъл е изключително популярна в чужбина, а през последните години започна стремглаво да навлиза и в България.

Настолната игра е една чудесна опция за среща с приятели или пък за семейна сбирка. Не само, че няма да ви е скучно, но и всеки един от вас вероятно ще научи поне по една нова дума. Единственият недостатък на физическата игра Scrabble е това, че тя трябва да се закупи.

Онлайн версията, от друга страна, позволява на всеки един потребител да играе толкова, колкото иска без да плаща нито стотинка. Това отново ни довежда до заключението, че онлайн платформите несъмнено изместват както физическите игрални зали, така и бордовите игри.

И все пак, броят на хората, които предпочитат да играят в компанията на приятели в комфорта на дома си, съвсем не е малък. Вероятно това е и причината наличността на Scrabble често да е изчерпана както във физическите, така и в онлайн магазините.

Special Offer

Нов efbet Казино Бонус за Регистрация: 100% до 2600 лв.

 • Минимален депозит: 10 лева
 • Превъртане: само 25 пъти (бонус + депозит)
 • Бонус до цели 2600 лв.

Заключение

Като за финал, можем да кажем, че определено разбираме защо Скрабъл е толкова популярна. Лесните ѝ правила и фактът, че е чудесна за хора на почти всякаква възраст, я превръщат в истинска класика. Ако си любопитен да изпробваш уменията си, не се колебай да поканиш приятелите си или да се присъединиш към някоя от онлайн платформите.

Още забавни игри на маса, които си струва да пробваш:

Росен Грънчаров

Росен Грънчаров

Росен Грънчаров е нашият Старши Контент Писател (или Контент Нинджа, както сам обича да се нарича). Той е част от екипа на Казино Цар още от самото създаване на проекта и знае 2 и 200. Преди това е работил за редица онлайн публикации, включително и такива фокусирани върху казино и спортни залози. Отразявал е разни и разнообразни родни и световни спортни и iGaming събития, сред които Sofia Open, AFL Premiership Cup и iGB.

Inbet Мисии — 2 Бонус Билета за Инбет Уикенд Турнири

От Лъчезар Малинов

април 24, 2024

Inbet Мисии — 2 Бонус Билета за Инбет Уикенд Турнири

СЪДЪРЖАНИЕ 🎫 Награди 💎 Участници ✅ Правила ➡️ Стъпки ❤️ Секции Какво можеш да спечелиш от Инбет Мисии? Inbet мисии са страхотен начин да увеличиш шанса си да спечелиш 500…

Прочети още...
Inbet Безплатни турнири — Грабни 500€ Награден фонд

От Лъчезар Малинов

април 24, 2024

Inbet Безплатни турнири — Грабни 500€ Награден фонд

СЪДЪРЖАНИЕ 💸 Награди 🤩 Участници ✅ Правила ➡️ Стъпки ❤️ Секции Какво можеш да спечелиш от Инбет Безплатни турнири? Inbet Безплатни турнири ти носят възможността да се включиш в любимата…

Прочети още...
Бонус игра с колела Winbet: Награди до 15000 лв + Кола

От Александър Йорданов

април 24, 2024

Бонус игра с колела Winbet: Награди до 15000 лв + Кола

СЪДЪРЖАНИЕ 🤔 Какво представлява 🎁 Награди ▶️ Кой може да участва ✅ Правила и условия 🚩 Точкуване 🔐 Как да се възползваш 🎲 За кои секции е валиден ✔️ Бонус…

Прочети още...
back-to-top