Пасианс Голф: Пълна информация за тази игра с карти

Пасианс Голф: Пълна информация за тази игра с карти

Пасианс голф може да бъде разгледана като доста позната и обичана от мнозина игра с карти. Любителите на подобен тип развлечения откриват различни интригуващи предимства в същността играта и това успява да я изстреля напред в класациите. Ако се интересуваш да научиш малко повече, то стани с нас се запознай с истинската същност на Golf Solitaire!

Special Offer

Начален All Inclusive Бонус Winbet: 3 Бонуса и 3 Подаръка

 • Получи 3 начални бонуса след регистрация
 • Бонус пари до 450 лева
 • Бонус подаръци до 200 лв
 • Важи за всички секции в Уинбет

Какво е пасианс голф?

Пасианс голф е бърза и динамична игра на карти, която не изисква внимателно обмисляне на всеки ход, но за сметка на това към нея трябва да бъде подходено с правилните умения. Специалната подредба на картите в Golf Solitaire доста я отличават, тъй като тя създава особено впечатление и изглежда в пъти по-интригуваща. Но преди да започне една игра, полето трябва да бъде запълнено от 7 колони с карти. 

Основната цел на пасианс тип голф се крие в успешното и бързо прехвърляне на всички карти в единичната купчина с така наречените отпадъци, за които ще споменем малко повече след малко. Важно е да знаеш, че можеш да срещнеш играта и под друго наименование. Golf Solitaire е позната на много и като Patience Solitaire. Както се подразбира правилата са идентични, като единствената разлика се крие в наименованието. 

Как се играе Пасианс Голф

Как се играе пасианс голф? 

В предишните редове ти разкрихме основната цел на играта, а именно прехвърлянето на картите от специалните 7 колони, към отпадъчното тесте. Всяка игра на solitaire golf стартира именно с подреждането и създаването на тези няколко секции. 

Всяка колона съдържа по 5 карти, като всяка следваща се поставя над своята предходна. Щом разпределянето на 35-те карти приключи, първата карта от оставащото тесте се обръща с лице нагоре и се поставя на масата. До нея застават и остатъчните такива. Щом всичко споменато досега се разпредели, голф пасианс може да стартира.

Една от основните задачи в играта, е следенето на поставената с лице нагоре единична карта. Всичко в пасианс голф се базира на нея и поставянето на карти отгоре ѝ, а това става като се следва възходяща и низходяща последователност. Нека ти покажем с помощта на прост пример. Единичната карта на полето е, например, петица пика, тук боята не е от значение, единственото важно е стойността. 

Сега всеки играч има за цел да разгледа всички колони и да избере карта, която е по-малка или по-голяма с една единица. Това ще бъде или 4, или 6. Последователността може да обърне своя ъгъл ако например след поп се постави асо и обратното. 

Когато се достигне до невъзможност за повече прехвърляне, карта от остатъчната купчина се тегли и поставя с лице над вече играната такава. По този начин Golf Solitaire може да продължи, като се изхвърлят нови карти от колоните.

В случаите когато остатъчното тесте остане без свободни карти, играта приключва. Важно правило, което не може да не споменем е свързано с картите в 7-те колони. Карта от колона може да се взима само когато се намира над останалите такива и никоя от другите не я закрива. Игра пасианс голф приключва когато всички карти се поставят успешно над отпадъчното тесте.

Допълнителни правила

Играта на голф пасианс може да протече по няколко различни начина. Така всеки играч има възможността да разгледа и да се наслади на версията, която му допада най-много. Първата такава е стандартната, която изисква 7 колони от 5 карти, като картите могат да се изхвърлят последователно. Това е най-бързият вариант на играта, който няма за цел да затруднява.

Допълнителни правила са например тези свързани с изхвърлянето на карти. Този начин за игра отново се базира на 7 колони с по 5, но за сметка на това играчите не могат да използват връзката между поп и асо. Тоест тук не е позволено обръщането на ъгъла на последователността – поповете не могат да се изграждат върху аса, като освен това нищо не може да бъде изградено над карта поп, дори дама. 

Допълнителни правила на пасианс голф

Следващо допълнително правило е раздаването на 6 колони по 6 карти. Освен разликата в броя на поставените колони и свързващите ги карти, тук купчината с отпадъци се образува още в началото на игра пасианс голф, като се раздава автоматично от запасите. 

Последната четвърта вариация се гради върху 6 колони, без обръщащи се ъгли. Тази вариация е почти идентична с предишната, като разликата се крие в невъзможността за завъртане на ъглите при поп и асо. 

Тези допълнителни правила допадат на голяма част от играчите, тъй като със сигурност затрудняват цялостния процес и правят игра пасианс голф малко по-интригуваща. Като всичко зависи от предпочитанията на участниците!

Точкуване в голф пасианс

Точкуване в голф пасианс

След като вече си запознат с основата, а именно как се играе пасианс голф, е време да обърнем внимание и на точкуването. Обикновено Golf Solitaire е игра, която зависи от скоростта на предприеманите действия. Тоест ако успееш да завършиш голф игра пасианс, то крайният резултат ще бъде пропорционален на отделеното време. 

Много от играчите разделят системата на точкуване по така наречените добри и лоши точки. Разбира се първо ще разгледаме добрите такива. Те се добавят например когато играч премести карта от колона до купчината с отпадъци, тогава той печели 100 точки. Когато успее цялостно да изчисти някоя колоните получава + 400 точки, а ако играта е с допълнително правило 6 колони, то точките са + 450. 

Лошите точки в solitaire golf са два типа. Първите премахват по една точка за всяка отделна секунда за обмисляне на хода. Вторите от друга страна се премахват когато играч промени своя ход, тогава той губи 25 точки. 

Накрая е бонусът за завършване в голф пасианс. Той се получава когато всички колони бъдат изчистени, като ако играта се провежда под онлайн вариант, картите от запасите също трябва да бъдат изчистени с кликове върху тях. Максималният резултат, който може да бъде достигнат в една игра е равен на 11 300 точки. Те се образуват от изчистването на колоните и разбира се бонусът за завършване.  

Мултиплейър голф пасианс

Игра пасианс голф може да бъде осъществена и под своята мултиплейър форма. По този начин тя се превръща в състезателна игра включваща двама или повече играчи. Основно се базира на едновременното изчисляване на резултатите на всички участници, като общия резултат е 18 дупки, базиран на поставените карти върху отпадъчното тесте. 

Мултиплейър версия

Втората възможност за мултиплейър голф пасианс е внимателното следене на дупките на играчите отделно. Например играч може да бъде 2 над своя противник или 3 под него. Изборът за начин на протичане на solitaire golf зависи изцяло и единствено от предпочитанията на участниците. 

Вариации на голф игра пасианс

Съществуват не малко вариации на Golf Solitaire, които ще разгледаме точно сега. Обърни им внимание и избери тази, която смяташ, че ще те заинтригува най-много, все пак играта е изцяло в твоите ръце!

Putt Putt голф пасианс 

Това е по-лесната вариация на solitaire golf, която позволява осъществяване на връзка между поп и асо. Картите отново са стандартни, като цветовете нямат значение. В тази игра основната цел е преместването на всички карти, които се намират в запаса, към основата. Поставянето на карти към основната купчина отново е в низходящ и възходящ ред, като веднъж поставени, те не могат да се преместват. 

Golf Rush 

Следната вариация представя на своите играчи една по-различна подредба на началните колони. Въпреки че броя им отново е 7, тяхната основа далеч не е стандартната такава — тук колоните се подреждат по брой. Първата колона например притежава само една карта, втората притежава две и така нататък. Картите, които не се намират под друга отново са достъпни за разиграване и не могат да се местят щом веднъж са били изиграни. 

В тази вариация попът може да бъде премахнат единствено от лицето на дамата. Затова най-добрата стратегия тук е използването на всяка дама, когато всички попове са на масата. Последователността за изчистване на вале с дама, трябва да бъде последен възможен ход, тъй като единствено тя има силата на премахне попа. 

Black Hole голф пасианс

Тук колоните увеличават своя брой като достигат цели 17 такива. Всяка съдържа по 3 карти, като разбира се всички са обърнати с лице нагоре. Вариацията Black Hole е била изобретена от Дейвид Парлет, който също прилага правилото за взаимовръзка между асо и поп. 

Тоест тук тези две карти могат да се изчистят взаимно, както например в стандартния solitaire golf. Трудността на играта е сравнително ниска, като проучване показва, че около 87 % от игрите биват разрешени.

All in a Row игра пасианс голф

All in a Row игра пасианс голф

Разновидността на solitaire golf позната като All in a Row изисква по-високо ниво на предварително планиране в сравнение с другите. Цветовете отново нямат значение, но колоните са 13 на брой, като всяка притежава по 4 отделни карти. Основната цел остава същата, а именно преместването на всички карти към основата, като стремежът е към завършването по възможно най-бърз начин. 

Вариацията Links се базира на няколко предварително създадени връзки между отделните карти. Колодата е стандартна, като предимството тук е, че царете могат да бъдат премахвани поотделно. Що се отнася до споменатите връзки, то те са следните: 

 • Асо — дама
 • Три — десет
 • Две валета
 • Четири – девет
 • Шест – седем
 • Пет – осем

Това означава, че всички изброени двойки карти могат да бъдат премахнати заедно. Основен съвет който можем да дадем тук, е да внимаваш с броя сдвоени карти, които създаваш. Отпадъците остават загадка до последно, затова е добре да имаш свободни карти за сдвояване, които да ти помогнат в по-късния етап на играта. 

Escalator игра пасианс голф  

Разпределянето на картите е идентично на Golf Rush, тоест първата колона притежава една карта, втората притежава две и така до получаването на общ брой 28 карти. Не се разрешава поставянето на карти върху началните пирамиди, като картите са достъпни само когато са на върха на колоната. 

Къде мога да играя игра пасианс голф?

Пасианс тип голф е доста популярна игра и ти можеш да я опиташ по няколко различни начина. Първият е онлайн версията, която е лесно достъпна с помощта единствено на твоята търсачка. Сайтовете които я предлагат са много на брой, и ти имаш голям набор от възможности. Но преди всичко те съветваме да бъдеш внимателен именно по отношение на сайтовете, които изискват лични данни от теб.

Вторият начин е офлайн версията, която може да се осъществи по всяко време, като единственото от което се нуждаеш е стандартно тесте с 52 карти. Покажи Golf Solitaire на своите приятели и семейство и се включете заедно в приключението на играта когато пожелаете!

Къде мога да играя тази игра

Мога ли да играя solitaire golf в онлайн казината в България?

За жалост Golf Solitaire не е достъпен в лицензираните казина в България. Но за сметка на това те имат собствени страхотно подбрани селекции от игри, които включват покер, блекджек, бакара и много други. Можеш да ги разгледаш на платформите на Sesame, Betano Казино, Efbet, PalmsBet, 8888.bg и онлайн казино bet365. А за да си улеснен максимално, в нашия сайт имаш възможността да последваш линковете към всички лицензирани онлайн казина.

Special Offer

Начален All Inclusive Бонус Winbet: 3 Бонуса и 3 Подаръка

 • Получи 3 начални бонуса след регистрация
 • Бонус пари до 450 лева
 • Бонус подаръци до 200 лв
 • Важи за всички секции в Уинбет

Заключение

Играта на пасианс голф ще остане популярна за още дълги години напред. Затова се надяваме,  че статията ти е била полезна и сме успели да те заинтригуваме по един или друг начин. След като вече си наясно с всичко свързано с solitaire golf, на ход си ти! Вярваме че играта ще бъде добър начин за запълване на свободното време, започни да играеш сега! 

Още полезни статии:

Лъчезар Малинов

Лъчезар Малинов

Лъчезар Малинов е най-новото попълнение в “двореца” на Казино Цар. Лъчо се присъединява към останалите кралски особи през есента на 2022 г. Позицията, която заема като Младши Контент Писател, му дава възможността не само да развихри въображението си, създавайки авторски текстове, но и да вплете това, от което той страстно се вълнува — спорт, казино и забавления. Свободният и авантюристичен характер на Лъчезар го е отвел през планини и поля, морета и океани, а сега и при Царски Казино Награди. 

Евърбет забравена парола — Решаване на проблема

От Лъчезар Малинов

май 20, 2024

Евърбет забравена парола — Решаване на проблема

СЪДЪРЖАНИЕ ❌ Проблеми при забравена парола ✅ Стъпки по възстановяване 🔒 Съвети за запомняне на парола 🆔 Забравено потребителско име 📧 Забравен имейл 🚀 Връзка с екипа Информация от която…

Прочети още...
Дурак игра — Правила и вариации на Durak game

От Александър Йорданов

май 17, 2024

Дурак игра — Правила и вариации на Durak game

СЪДЪРЖАНИЕ 🤔 Какво представлява 🍀 История 📌 Правила ▶️ Къде да играеш 🏆 Залози на дурак Какво представлява игра дурак? Дурак игра е най-известна в Русия, но се играе значително…

Прочети още...
Betano Мастър: Прогнозирай и спечели от Мастър Бетано

От Росен Грънчаров

май 16, 2024

Betano Мастър: Прогнозирай и спечели от Мастър Бетано

Правила и условия на Betano Мастър Betano Мастър за финалите започва на 28-ти април и завършва на 19-ти май. Имаш време да се включиш в играта на Betano - Надпревара…

Прочети още...
back-to-top